مدیریت دبستان پسرانه اندیشه ( محمد علی شرف دین ) محمد علی شرف دین هستم . کارشناس علوم تربیتی ،بابیش ازسی سال سابقه ی مدیریت ،درحال حاضرمدیریت دبستان پسرانه امام محمد یاقر علیه السلام ( اندیشه ) اصفهان را به عهده دارم . این وبلاگ به منظور ارتباط با خانواده بزرگ اندیشه ایجاد شده ،وتلاش براین است که ازمقالات،نوشته هاولینک های معتبرومتناسب با سئوالات شماوروندآموزشی مدرسه ارائه گردد.امیدست باهمکاری شماعزیزان قدمی درحهت رشدوشکوفائی فرزندانمان برداشته شود. منتظر نظرات و پیشنهادات ارزشمندشماعزیزان هستم http://m-sharafedin.mihanblog.com 2019-09-18T06:39:28+01:00 text/html 2012-05-13T02:17:19+01:00 m-sharafedin.mihanblog.com محمد علی شرف دین نکته (6) http://m-sharafedin.mihanblog.com/post/170 <P align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA">&nbsp;<SPAN dir=rtl lang=FA>شنوندة خوبی باشید و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>حرف‌های فرزندتان را به‌خوبی بشنوند و منتظر باشید هر از چندگاه یک‌بار، سر بزنگاه،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>شنوندگی‌تان را کنترل و به شما یادآوری کند که فلان حرفش، در فلان تاریخ و در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>بهمان‌جا را شنیده‌اید و بی‌دلیل سرتان را به‌علامت شنیدن تکان داده‌اید. اگر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>شنوندة خوبی باشید، می‌توانید از او هم بخواهید روش‌های خوب گوش کردن را یاد بگیرید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>و برای بهبود فرآیند درس خواندن خود به کار بگیرد</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></P> text/html 2012-05-13T02:15:41+01:00 m-sharafedin.mihanblog.com محمد علی شرف دین نکته (5) http://m-sharafedin.mihanblog.com/post/169 <P align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" lang=FA>&nbsp;<SPAN dir=rtl>به فرزندتان بگویید برخی کارها، اگرچه به ظاهر ساده هستند، ولی ممکن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>است بی‌خود و بی‌جهت حساسیت برخی از معلمان، به‌ویژه‌ آن‌که از کاه، کوهی می‌سازند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>را برانگیزد. مثلاً ردوبدل کردن یادداشت در کلاس، ممکن است در مواقعی ضروری باشد،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>ولی معمولاً به قصد شیطنت و رساندن پیامی از سر شلوغی صورت می‌گیرد و مانعی است بر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>سر راه یادگیری داخل کلاس درس</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN></P> text/html 2012-05-13T02:14:19+01:00 m-sharafedin.mihanblog.com محمد علی شرف دین نکته (4) http://m-sharafedin.mihanblog.com/post/168 <P align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" lang=FA>&nbsp;<SPAN dir=rtl>هیچ‌وقت با ورقه‌های امتحانی فرزندتان که در آن‌ها بازخورد مناسبی دیده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>نمی‌شود و یا نمرة مطلوبی کسب نکرده است، قهرآمیز برخورد نکنید. اگر ورقه‌ای را که</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>فرزند شما در آن مثبت ارزیابی نشده است، پاره کنید، هیچ‌گاه نخواهید توانست همراه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>با او و در روزهایی که در مسیر پیشرفت گام برمی‌دارد، به‌دست ‌آمدن بازخورد یا نمرة</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>مذکور را بررسی و تحلیل کنید. بایگانی و نگه‌داری همة ورقه‌های امتحانی، اعم از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>ورقه‌های خوب و بد، حتماً بهتر از دوراندختن و پاره کردن است</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></P> text/html 2012-05-13T02:13:12+01:00 m-sharafedin.mihanblog.com محمد علی شرف دین نکته (3) http://m-sharafedin.mihanblog.com/post/167 <P align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl lang=FA>هیچ‌وقت به دلایل ساده، اجازة تأخیر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>در رفتن به مدرسه و یا حتی غیبت توسط فرزندتان را صادر نکنید. تأخیر کردن و یا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>غیبت، جز در موارد اضطراری، نباید از سوی دانش‌آموزان یک حق تلقی شود. اگر شما با</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>مشاهدة اندکی برف روی زمین، از فرزندتان می‌خواهید امروز را به مدرسه نرود و غیبت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>کند، نباید از او انتظار داشته باشید فردی آب‌دیده و متکی به خود بار بیاید. قدری</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>سختی کشیدن برای هر چیزی، از جمله درس خواندن ضروری است</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"></P></SPAN> text/html 2012-05-13T02:11:43+01:00 m-sharafedin.mihanblog.com محمد علی شرف دین نکته ها(2) http://m-sharafedin.mihanblog.com/post/166 <P align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA">&nbsp;<SPAN dir=rtl lang=FA>هیچ‌وقت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>اجازه ندهید تکالیف درسی تعیین‌شده از سوی مدرسه و معلمان، توسط فرزندتان ناتمام</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>رها شود. به او کمک کنید تکالیف مشخص شده را به اتمام برساند. منظور از کمک کردن،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>همراهی در انجام تکالیف نیست، بلکه اعمال نظارت بر کار اوست. اگر احساس می‌کنید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>تکلیف‌ها در حد توان او نیست و یا غیر هدف‌مند تعیین‌شده است، حتماً با اولیای</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>مدرسه صحبت کنید</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR>&nbsp;</SPAN></P> text/html 2012-05-13T02:09:22+01:00 m-sharafedin.mihanblog.com محمد علی شرف دین نکته ها(1) http://m-sharafedin.mihanblog.com/post/165 <P align=justify><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA">&nbsp;</SPAN></STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>هیچ‌وقت در حضور فرزندتان از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>سختی و غول‌بودن درس خاصی صحبت نکنید. این‌گونه تصورات، ناخودآگاه ذهنیت او را نسبت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>به برخی از درس‌ها تخریب می‌کند. در این صورت، دیگر نباید انتظار داشت بالذت و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>علاقه برای مطالعة درس مذکور وقت بگذارد</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"></P></SPAN> text/html 2012-05-12T14:29:04+01:00 m-sharafedin.mihanblog.com محمد علی شرف دین پیشنهادهایی در تأثیر کلام والدین به فرزندان در درس خواندن http://m-sharafedin.mihanblog.com/post/164 <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: #f9fafb" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #6b6b6b; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P><EM><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #339999; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>پیشنهادهایی در تأثیر کلام والدین به فرزندان در درس خواندن</SPAN></B></EM><B><I><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #339999; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><BR></SPAN></I></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><BR>1- سعی کنید بجای دخالت در امور آموزشی فرزندان خصوصاً (نوجوانان) بیشتر به نظارت آموزشی با نظر خود آنها بپردازید.<BR><BR>2- سعی نمائید با همدلی با فرزندان، خود را یار و یاور آنها قرار دهید.<BR><BR>3- بجای اینکه بگوئید برو سر دَرسَت: بگوئید برنامه درسی فردای شما چیست؟<BR><BR>4- وقتی مطالعه می کند به او بفهمانید که زحمت او را درک می کنید و از او قدردانی کنید.<BR><BR>5&nbsp;حتی الامکان محیط و مکان مناسبی را برای مطالعه او در نظر بگیرید.<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #6b6b6b; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>6- سعی نمائید محیط خانه به دور از تنش و درگیری باشد.<BR><BR>7- وقتی پیوسته از این جمله استفاده کنید که «برو سر دَرسَت» بعد از مدتی تأثیر خود را از دست می دهد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN>‎<SPAN dir=rtl>دهد.<BR><BR>8- اگر حوصله و وقت کمتری برای نظارت آموزشی فرزند خود دارید آنرا به عهده مشاوری مجرب بگذارید.<BR><BR>9- فرزندتان را با دیگران مقایسه نکنید، تنها او را با خودش مقایسه نمایید.<BR><BR>10- زمینه های پیشرفت تحصیلی را از لحاظ وسایل و کتب کمک آموزشی&nbsp; برایش فراهم نمایید.</SPAN></SPAN></P> text/html 2012-05-12T14:25:07+01:00 m-sharafedin.mihanblog.com محمد علی شرف دین روزهای تعطیل چه بایدکرد؟ http://m-sharafedin.mihanblog.com/post/163 <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: #f9fafb" dir=rtl align=center><EM><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #215868; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128" lang=FA>در روزهای تعطیل&nbsp;زمان درنگ است یعنی :</SPAN></B></EM><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #215868; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: #f9fafb" dir=rtl align=center><EM><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #215868; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128" lang=FA>کمی صبر کن،&nbsp;تامل کن</SPAN></B></EM><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #215868; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: #f9fafb" dir=rtl align=center><EM><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #215868; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128" lang=FA>ونفسی تازه کن و تلاش مجدد را آغاز کن</SPAN></B></EM><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #215868; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: #f9fafb" dir=rtl align=center><EM><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #215868; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128" lang=FA>دقایقی&nbsp;با خودت در خلوت&nbsp;صادقانه صحبت کن .</SPAN></B></EM><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #215868; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: #f9fafb" dir=rtl align=center><EM><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #215868; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128" lang=FA>_ برنامه های جدید ، اهداف و آرزوهایت را بنویس</SPAN></B></EM><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #215868; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: #f9fafb" dir=rtl align=center><EM><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #215868; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128" lang=FA>_ برنامه های گذشته ات را مرور کن . کدام یک به انجام نرسیده است ؟</SPAN></B></EM><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #215868; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: #f9fafb" dir=rtl align=center><EM><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #215868; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128" lang=FA>_ علت به انجام نرسیدن برنامه هایت را پیدا کن . اهدافت را اشتباه&nbsp; انتخاب کرده ای&nbsp;یا راه رسیدن به اهدافت را ؟</SPAN></B></EM><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #215868; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: #f9fafb" dir=rtl align=center><EM><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #215868; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128" lang=FA>_ به برنامه هایت منظم عمل کرده ای ؟</SPAN></B></EM><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #215868; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: #f9fafb" dir=rtl align=center><EM><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #215868; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128" lang=FA>_ شاید لازم باشد ، دقیق تر فکر کنی و برنامه جدیدی بنویسی .</SPAN></B></EM><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #215868; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: #f9fafb" dir=rtl align=center><EM><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #215868; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128" lang=FA>_ کمک گرفتن از خدای مهربان را فراموش نکن</SPAN></B></EM><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #215868; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: #f9fafb" dir=rtl align=center><EM><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #215868; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128" lang=FA>آرزو می کنم همیشه و همیشه در سایه لطف خداوند موفق باشی</SPAN></B></EM><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #215868; FONT-SIZE: 14pt; mso-themecolor: accent5; mso-themeshade: 128" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2012-05-12T14:04:53+01:00 m-sharafedin.mihanblog.com محمد علی شرف دین پیام تبریک به همکاران ،معلمین گرامی ووالدین عزیز http://m-sharafedin.mihanblog.com/post/162 <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 28pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س)وروزمادروزن برهمگان&nbsp;مبارک باد</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 28pt" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> text/html 2012-04-21T17:49:26+01:00 m-sharafedin.mihanblog.com محمد علی شرف دین اجرای طرح ارزشیبابی توصیفی http://m-sharafedin.mihanblog.com/post/159 <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; BACKGROUND: #eeeecc; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>طرح ارزشیابی توصیفی</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; BACKGROUND: #eeeecc; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>منظور از روش های توصیفی در ارزشیابی توجه به رویكردی است كه در آن معلم تغییرات و تحولات ایجاد شده در دانش آموز را با فنون متفاوت بررسی كرده و به صورت مشروح بر اساس شاخصهای پیشرفت و یا اهداف از پیش تعیین شده به اطلاع دانش آموز و والدین می رساند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; BACKGROUND: #eeeecc; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>بررسی نظام ارزشیابی كشورهای مختلف جهان نشان می دهد استفاده از كارنامه توصیفی امری رایج و دارای سابقه ای طولانی است. در كشور فرانسه روش نمره گذاری استفاده از طیف با عبارات توصیفی: بالاتر از استاندارد، مطابق استاندارد، ناسازگار با استاندارد و . . . می باشد. در آلمان شش مقوله و یا طیف و در ژاپن استفاده از پنج مفهوم همراه با جملات توصیفی است. خلاصه اینكه در بسیاری از كشورهای مختلف جهان، كارنامه فقط نمرات خام را شامل نگردیده و تمامی فعالیتها و مهارت ها و نگرش كودك، توصیف و ارزشیابی می شود. ارائه نمره صرف ضمن ایجاد رقابت و اضطراب،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را تحت الشعاع قرارداده و با ایجاد افسردگی، بخش زیادی از منابع و استعدادهای با لقوه انسانی و اقتصادی را تلف می نماید. برخورد معلمان و والدین و ارزش بیش از حد قائل شدن به امتحان و تكرار بیهوده آن و استفاده ابزاری از آن باعث ایجاد دلسردی از تعلیم و تربیت و امتحان با این سبك و سیاق، نقطه پایان یادگیری و نوعی رهایی از درس و تحصیل محسوب می شود <o:p></o:p></SPAN></P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>سیاست گزاران آموزش وپرورش ایران از سالهای آخر دهه 70 شمسی تلاشهایی برای بهبود ارزشیابی تحصیلی در دوره آموزش وپرورش عمومی راآغاز کرده اند . تصویب آئین نامه امتحانات دونوبتی به جای امتحانات سه ثلثی و مقرر نمودن مصوباتی در زمینه ارزشیابی مستمر ، تصویب اجرای آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی و بالاخره تصویب اصول حاكم بر ارزشیابی در شورای عالی آموزش و پرورش از جملة فعالیتها یی ا ست كه در سالهای اخیر انجام شده است.</SPAN></P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>بری دسترسی به ادامه مقاله روی ادامه مطلب کلیک کنید</SPAN></P> text/html 2012-04-15T13:54:41+01:00 m-sharafedin.mihanblog.com محمد علی شرف دین درمان گوشه گیری http://m-sharafedin.mihanblog.com/post/156 <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 90%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>باید عوامل زمینه ساز گوشه گیری نظیر تحقیر و احساس گناه را از بین برد .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 90%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>روان درمانی و مشاوره ی فردی و گروهی <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 90%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>تغییر وضعیت محیط زندگی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 90%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>-</FONT></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>رفتار ملایمت آمیز </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 90%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>-</FONT></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>بردن به گردش های علمی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 90%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>-</FONT></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>تشویق به سخن گفتن </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 90%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>-</FONT></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>شرکت دادن در فعالیت های هنری </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 90%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>-</FONT></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t130 path="m3600,21597c2662,21202,1837,20075,1087,18440,487,16240,75,13590,,10770,75,8007,487,5412,1087,3045,1837,1465,2662,337,3600,l21597,v-937,337,-1687,1465,-2512,3045c18485,5412,18072,8007,17997,10770v75,2820,488,5470,1088,7670c19910,20075,20660,21202,21597,21597xe" o:spt="130" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:path textboxrect="3600,0,17997,21600" o:connectlocs="10800,0;0,10800;10800,21600;17997,10800" o:connecttype="custom" gradientshapeok="t"></v:path></v:shapetype></FONT></FONT><v:shape style="Z-INDEX: 251658240; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 37.7pt; WIDTH: 150pt; HEIGHT: 36pt; MARGIN-LEFT: 39.6pt; LEFT: 0px; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical-relative: line" id=_x0000_s1026 type="#_x0000_t130"></v:shape><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>ایفای نقش در نمایشنامه ها و ... از جمله اعمالی هستند که مهارت های اجتماعی کودکان را افزایش می بخشند و آنان را در مبارزه با گوشه گیری یاری می دهند . </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> text/html 2012-04-15T13:51:27+01:00 m-sharafedin.mihanblog.com محمد علی شرف دین علل گوشه گیری : http://m-sharafedin.mihanblog.com/post/155 <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 90%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>-</FONT></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>فقر و تنگدستی <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 90%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>غم و اندوه شدید ومداوم </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 90%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>تکبر و غرور</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 90%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>-</FONT></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>احساس حقارت شدید </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 90%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>-</FONT></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>حسادت و انتقام جویی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 90%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>-</FONT></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>احساس ترس و نا امنی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 90%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>-</FONT></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>اختلاف خانوادگی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 90%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>-</FONT></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>محرومیت از محبت مادر </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 90%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>-</FONT></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>عدم حضور پدر درخانواده </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 90%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>-</FONT></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>نبودن الگوی اجتماعی مطلوب درخانه</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 90%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>-</FONT></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>طلاق پدر و مادر </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 90%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>-</FONT></SPAN><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>بیماری های طولانی کودک </SPAN></FONT></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>و ... می باشند</FONT> .</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> text/html 2012-04-15T13:49:02+01:00 m-sharafedin.mihanblog.com محمد علی شرف دین گوشه گیری http://m-sharafedin.mihanblog.com/post/154 <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 90%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>گوشه گیری از نظر لغوی به معنی تنها و مجرد و در خلوت نشستن و از جمع کناره گرفتن است . گوشه گیر کسی است که از مردم دوری می کند و این گونه خود را با محیط اطراف سازگار می سازد . هر نوع عزلت و در تنهایی ماندن ،گوشه گیری تلقی نمی شود . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 90%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>گوشه گیری زمانی حالت بیماری پیدا می کند که فرد آمیزش با جمع و همنوعان بیزار و بیمناک باشد . در این مورد ،اگر گوشه گیری به موقع درمان نشود به پیدایش حالات روانی شدید و افسردگی منجر می شود . فرد گوشه گیر چون نمی تواند در عالم واقعیت مشکلاتش را حل کند به تخیل فرو می رود و به خیال بافی می پردازد .او انسانی است بی هدف و نمی داند چه باید بکند و برای آینده اش چه طرحی بریزد . از این رو با اطرافیان دچار کشمکش و تضاد می شود . و کناره گیری را بر تلاش در گرفتن حقش ترجیح می دهد . از علایم دیگر گوشه گیری احساس پوچی و بی ارزشی ، ابراز وجود نکردن ، زود رنجی ، بی علاقگی به کلاس<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>عدم تمرکز حواس ، بی اعتمادی نسبت به توانایی های خویش ، داشتن نگرش منفی و بد بینانه به اطرافیان ، غیبت از مدرسه ... . </FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 90%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 90%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>منبع :راهنمائی ومشاوره کودک&nbsp; دکترعبدالله شفیع آبادی<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2012-04-13T06:25:22+01:00 m-sharafedin.mihanblog.com محمد علی شرف دین تدریس خوب وموفق چگونه بایدباشد http://m-sharafedin.mihanblog.com/post/153 <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>امروزه آموزش و پرورش رسمی در پی آمادگی برای زندگی آینده از طریق یادگیری مفید و مؤثر است وکلا" تدریس عبارتست از:<BR>تعامل یا رفتار متقابل معلم و دانش آموز بر اساس طرح منظم و هدفدار برای ایجاد تغییرات مطلوب و تسهیل یادگیری فرد و شناخت او از جهان است.<BR>و تدریس خوب : تدریسی است که به خوب یاد گرفتن فراگیران کمک کند. در این فرایند <B>یادگیرنده باید فعال</B> باشد. به بحث بپردازد،مسائل را حل کند و با استفاده از راهنمایی های معلم به کسب تجربه بپردازد.<BR>معلمان در حالی که به شاگردان در کسب اطلاعات ، مهارتها، راههای تفکرو ابراز نظرات خود کمک می کنند، باید به آنان نحوه ی یادگیری را نیز درس دهند.<BR>چگونگی انجام تدریس اثر بسیاری بر توانایی شاگردان برای آموزش خودشان دارد . معلمان موفق تنها ارائه دهندگان مطالب نیستند بلکه آنان شاگردان خود را به تکالیف شناختی و اجتماعی وادار می نمایند و به آنان چگونگی کسب، ذخیره سازی و پردازش اطلاعات را می آموزند تا چگونگی فراگیری را یاد بگیرند و منابع را به طور مؤثر به کار ببرند.لذا نقش عمده تدریس ،خلق یادگیرندگان فعال ، خلاق و قدرتمند است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> text/html 2012-04-13T05:44:52+01:00 m-sharafedin.mihanblog.com محمد علی شرف دین از دیدگاه بوعلی سینا معلم باید به تفاوت های فردی کودکان توجه نماید، وی می گوید: http://m-sharafedin.mihanblog.com/post/152 <P align=justify><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>“هر آنچه کودک می طلبد و به آن گرایش دارد برای وی ممکن نیست، بلکه باید به او مطلبی را یاد داد که با ذوق و فهمش سازگار باشد. اگر فراگیری همه علوم و فنون برای همه کس مقدور بود و به آسانی به دست می آمد، هیچ کس را نمی یافتید که از فرهنگ بی بهره و با فنون مختلف آشنا نگردد؛ اما چنین نیست و هرکس به دانش یا فنی علاقه دارد و چه بسا افرادی که از علم و فرهنگ لذت نمی برند. از این رو بر مسئولین تعلیم و تربیت کودکان فرض است که نخست استعدادها و توانایی های آنان را سنجیده و آنگاه دانش های سودمند و مناسب را به آنان فرا دهند...” <BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"></P></SPAN> text/html 2012-04-12T18:27:22+01:00 m-sharafedin.mihanblog.com محمد علی شرف دین تاثیر نماز بر بهداشت روان دانش آموزان http://m-sharafedin.mihanblog.com/post/151 <TABLE dir=rtl border=0 cellPadding=2 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD colSpan=2> <P align=justify><SPAN lang=en-us><FONT size=4>تاثیر نماز بر بهداشت روان دانش‌آموزان</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD style="HEIGHT: 16px" colSpan=2> <P align=justify><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD colSpan=2> <P dir=rtl align=justify><SPAN lang=en-us><FONT size=4></FONT></SPAN>&nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD colSpan=2> <DIV align=justify> <TABLE class=Farsix_View_DarkTbl border=0 cellPadding=2 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=en-us><FONT size=4>پرورش دینی و مذهبی دانش‌آموزان بدون اجبار و یا تحمیل، باید در خانه و یا مدرسه صورت گیرد. خانواده در درک بینش صحیح دینی و ارزش‌های دانش‌آموزان مهم‌ترین عامل بوده و مهم‌ترین نقش را دارند و والدین و معلمان در موقعیت‌های مناسب، تنها زمینه‌ساز و هدایتگر هستند بنابراین نباید هیچ ارزش و اعتقاد و اصولی را پیش از اینکه زمینه لازم عاطفی و روانی آن برای دانش‌آموزان فراهم شده و یا به آن متمایل شده باشد به وی تحمیل کرد. </FONT></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR> <TR> <TD colSpan=2> <P align=justify><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD colSpan=2> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><FONT size=4><IMG style="WIDTH: 170px; HEIGHT: 124px" alt="" src="http://www.balande.com/Files/Editor/Portal3/image/0007727.JPG" width=150 height=90>گرایش به پذیرش ارزش‌ها و یا دستورات دینی و یافتن بینش صحیح مذهبی تنها در سایه احساس شخصیت و ارزشمندی خویش تحقق می‌یابد و در مدرسه که ارزش‌ها پا به عرصه وجود می‌گذارند، باید شخصیت دانش‌آموزان حفظ شود. وقوف خاشعانه و خاضعانه هر نوجوان در نماز در برابر خداوند متعال به او نیرویی معنوی می‌بخشد که حس صفای روحی و آرامش قلبی و امنیت روانی را در او برمی‌انگیزد. چون انسان‌ در نماز با تمام اعضای بدن و حواس خود متوجه خدا می‌شود و از همه اشتغالات و مشکلات دنیا روی برمی‌گرداند و به هیچ چیز جز خدا و آیات قرآن که در نماز بر زبان می‌آورد، فکر نمی‌کند.<BR>همین روی‌گردانی کامل از مشکلات زندگی و نیندیشیدن به آنها در اثنای نماز موجب ایجاد حالتی از آرام‌سازی کامل و آرامش روان و آسودگی خیال در انسان می‌شود. نماز جماعت تاثیر مهمی بر رفتار دانش‌آموزان دارد زیرا رفت و آمد هر دانش‌آموز برای ادای نماز جماعت به او فرصت می‌دهد که بسیاری دیگر از هم مدرسه‌هایش را بشناسد و همین آشنایی موجب همکاری او با دیگران و ایجاد روابط سالم اجتماعی و برقراری دوستی و مودت با دانش‌آموزان دیگر می‌شود. به طورقطع این‌گونه روابط اجتماعی دوستانه و مودت‌آمیز با سایرین نه تنها به رشد شخصیت دانش‌آموزان کمک می‌کند بلکه نیاز تعلق او را به گروه و پذیرش او از سوی گروه را تامین و اشباع می‌کند و این خود عامل پیشگیری از اضطرابی می‌شود که برخی از دانش‌آموزان از آن رنج می‌برند</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2012-04-10T14:49:30+01:00 m-sharafedin.mihanblog.com محمد علی شرف دین پیام مدیر http://m-sharafedin.mihanblog.com/post/150 <P align=center><FONT size=3><STRONG>امام علی علیه السلام</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=3>اختیارکن ازهرچیزی تازه ونورا،مگررفیق ودوست که هرچه کهنه ترباشدبهتراست.</FONT></P> <P align=center><FONT size=3><STRONG>امام صادق علیه السلام</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=3>اخلاص راتاپایان عمل نگاه داشتن ،سخت ترازخودعمل است</FONT></P> text/html 2012-04-09T18:38:50+01:00 m-sharafedin.mihanblog.com محمد علی شرف دین پیام مدیر http://m-sharafedin.mihanblog.com/post/149 <P>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#000000 size=5><EM></EM></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#000000 size=5><EM>هرگز از یاد نبرید انسان اشرف مخلوقات است </EM></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000 size=5><EM>و با درآیت و پشتکار ، می تواند برای هر مشکلی :</EM></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000 size=5><EM>راه حل مناسبی پیدا کند</EM></FONT></P> <P align=center><EM><FONT size=5><IMG src="http://www.askquran.ir/gallery/images/5405/1_1220508739.gif"></FONT></EM></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2012-04-09T18:29:50+01:00 m-sharafedin.mihanblog.com محمد علی شرف دین استفاده از دانش روز و اطلاعات اینترنت چگونه در مدارس امکان‌پذیر می‌شود؟ http://m-sharafedin.mihanblog.com/post/148 <P style="LINE-HEIGHT: 160%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG><FONT color=#000066><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>توسعه </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>ICT</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> (فناوری اطلاعات و ارتباطات) در حوزه آموزش و پرورش باید به سمت مدرسه محوری هدایت شود زیرا در نهایت این دانش‌آموزان هستند که می‌باید از طریق مدرسه خود به سایر نقاط و منابع اطلاعاتی در اطراف جهان وصل شوند بنابراین اگر مدرسه وب سایت مناسب داشته باشد و تمام درسها و تست‌ها و ابزار کمک آموزشی نرم‌افزاری خود را بر روی آن قرار دهد که دانش‌آموزان بتوانند با ارتباط به وب سایت نیاز اطلاعاتی‌شان را برطرف نمایند بهترین حالت خواهد بود. متاسفانه در بعضی مدارس ما کامپیوتر و امکان دسترسی به اینترنت هست ولی هزینه‌ای برای ایجاد یک وب سایت و تولید محتوا و به روزرسانی آن وجود ندارد که این یک چالش عمده است که باید هر چه زودتر حل شود. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></FONT></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=ltr><o:p><FONT size=3 face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2012-04-09T18:28:37+01:00 m-sharafedin.mihanblog.com محمد علی شرف دین معلمین این نوع مدارس باید چگونه باشند؟ http://m-sharafedin.mihanblog.com/post/147 <P style="LINE-HEIGHT: 160%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#990000><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>معلمین مدارس هوشمند الزامی به متخصص بودن در حوزه </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>IT</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><STRONG> ندارند بلکه باید بتوانند از سیستم این مدرسه مطلع باشند و از امکانات آن خوب استفاده کنند. به عنوان مثال یک معلم این نوع مدارس باید خوب بداند که منابع در کجاها وجود دارند که وقتی دانش‌آموز سوالی مطرح کرد وی را به منابع مورد نظر راهنمایی کند</STRONG>.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>