تبلیغات
مدیریت دبستان پسرانه اندیشه ( محمد علی شرف دین ) - دانش آموزان می پرسندکه ؟؟(1)
 
مدیریت دبستان پسرانه اندیشه ( محمد علی شرف دین )
بنیاد فرهنگی امام محمد باقر علیه السلام
درباره وبلاگ


محمد علی شرف دین هستم . کارشناس علوم تربیتی ،بابیش ازسی سال سابقه ی مدیریت ،درحال حاضرمدیریت دبستان پسرانه امام محمد یاقر علیه السلام ( اندیشه ) اصفهان را به عهده دارم . این وبلاگ به منظور ارتباط با خانواده بزرگ اندیشه ایجاد شده ،وتلاش براین است که ازمقالات،نوشته هاولینک های معتبرومتناسب با سئوالات شماوروندآموزشی مدرسه ارائه گردد.امیدست باهمکاری شماعزیزان قدمی درحهت رشدوشکوفائی فرزندانمان برداشته شود. منتظر نظرات و پیشنهادات ارزشمندشماعزیزان هستم


مدیر وبلاگ : محمد علی شرف دین
نظرسنجی
با گذشت 6 ماه از سال تحصیلی 91-1390 ، نظر خود را در مورد تعطیلی روز پنجشنبه اعلام نمایید.
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

چراخداخیلی ازدعاهای ماراانجام نمی دهد

به دعای دعاکننده -وقتی که مراصدامی زند-جواب می دهم.

سوره بقره ،آیه 186

خودخدای مهربان درقرآن،ماراتشویق کرده وفرموده :زمانی که بندگان من درباره من می پرسند،بگوکه من نزدیکم وبه دعای دعاکننده وقتی که مراصدامی زندجواب می دهم "

برای دسترسی به ادامه مقاله روی ادامه مطلب کلیک کنید.

اگرخدانمی خواست به ماکمک کند،به مانمی گفت که دعاکنیم؛اماآیاتابه حال فکرکرده ای که اگرهمه دعاهای ماانسانهابرآورده می شد،چه اتفاقی می افتاد؟

یک کشاورزدعامی کندکه باران ببارد؛امایک مسافردعامی کندکه باران نبارد.

فروشنده ای دعامی کندکه گرانی بشودواوبیش ترسودکند؛امادیگران دعامی کنندکه جنس هاارزان شوند.

شخصی که ازدنیاخسته شده است دعامی کندکه زودتربمیرد؛امابرادروخواهروپدرومادرش که اورادوست دارند،دعامی کنندکه اوزنده بماند.

پس می بینی که اگرقراربودخداهمه دعاهای ماراگوش کند،نظم دنیابه هم می ریخت .به علاوه خیلی ازدعاهائی که مامی کنیم ،به خیروصلاحمان نیست .خدااین طوردعاهاراهم انجام نمی دهد.اومارادوست داردوچون می داندکه -بعضی وقت ها-درخواست مابه نفع مانیست،آن راعمل   نمی کند.

خیلی ازآدم هادعامی کنندکه به پول وثروت برسند؛اماخدامی داندکه اگرهمه آن هاپول دارشوند،پولشان رادرراه بدخرج می کنند.

بچه های زیادی دعامی کنندکه دههاشیرینی به دستشان برسد؛اماخدامی داندکه شرینی زیاد،آن هارابیمارمی کندوباعث می شوددندانهای آن هاخراب شود.

درقرآن آمده که:چه بسیارچیزهائی که شمادوست داریدولی برای شمابداست.پس خدای مهربان،گاهی به خاطرخودما،دعایمان راگوش نمی کند،چون اومارادوست دارد.

ازاین گذشته ،خیلی وقت ها،خدادعای مارامدتی بعدبرآورده می کند.ماآدمهاخیلی عجله می کنیم .اگرکمی صبرداشته باشیم،خدادعای ماراهم برآورده می کند.

گاهی خداهم بهترازآنچه که ازاوخواسته ایم ،به مامی دهد؛مثلامادعامی کنیم که یک کتاب کوچک به مابدهد،امااوکمی دیرترچندین کتاب باارزش به مامی دهد.ماچون عجله داریم ،فکرمی کنیم خدابه ماتوجه ندارد؛امااینطورنیست.

دعاگفت وگوی دوستانه ماباخداست .این ازمهربانی خداست که اجازه داده است تاهروقت وهرجاکه خواستیم بااوحرف بزنیم .این لطف ورحمت اوست که می توانیم خیلی راحت ازاودرخواست کنیم.

حتی اگرخداخواسته توراانجام ندهدودعایت رااجابت نکند،بازتورادست خالی برنمی گرداند.خدابه خاطرآن که توبااوحرف زده ای ،حتمادربهشت به توپاداش خواهدداد.

پس ماهیچ وقت ازدعاکردن ضررنمی کنیم ،یابه خواسته خودمی رسیم یاخدابهترازآن رابه مامی دهدویابه خاطردعاکردن برایمان ثواب وپاداش درنظرمی گیرد.گذشته ازاین ها،گفت وگوباخداباعث آرامش مامی گردد،دل ماراروشن می سازدوشادی وامیدراواردزندگی مامی کند.

برداشت ازکتاب خداشناسی کودکان درباره خداآقای غلامرضاحیدری ابهری   

 

نوع مطلب : سخنی با دانش آموزان، 
برچسب ها :

       نظرات
سه شنبه 8 فروردین 1391
محمد علی شرف دین